Stávajícím i novým klientům pomůžeme se zpracováním stanov

Zpracujeme Vám stanovy podle Zákona o obchodních korporacích 90/2012 Sb. (pro bytová družstva) a 89/2012 Sb. - Nového občanského zákoníku (pro společenství vlastníků).

 

Družstva jsou od 1.1.2014 povinna zveřejňovat pozvánky na schůze na svých internetových stránkách.  

Poskytneme vám prostor na informační nástěnku na našich webových stránkách

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ROZVOJ, stavební bytové družstvo
IČ      49 891
DIČ:   CZ00049891
Zapsáno v OR Brno : odd.Dr.XXXIV, vložka 453
č. účtu : 1035643/0300