Termíny členských schůzí

Členská schůze družstva se bude konat v pondělí dne 21.prosince 2015 v 16.00 hodin v sušárně vchodu č. 23.

Navržený program:

 1. Zahájení 
 2. Schválení hospodářského výsledku za rok 2014
 3. Závěr
 • Pozvánka ZDE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členská schůze družstva  se bude konat 4.března 2015 v kanceláři notářky JUDr. Hany Dvořákové, Žižkovo nám. č. 11 Prostějov

s tímto návrhem programu:

 1. Zahájení 
 2. Schválení změn stanov družstva
 3. Schválení plánu oprav na rok 2015 – oprava zateplení + průchozí lávky na půdě
 4. Závěr
 • Pozvánka  ZDE 
 • Sdělení předsedy představenstva ZDE
 • Návrh změn stanov ZDE
 • Cenová nabídka - návrh oprav ZDE
 • Plná moc na zastoupení ZDE

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členská schůze  ze dne 15.července  2014.

Pozvánka na schůzi ZDE

Návrh stanov družstva podle Zákona o obchodních korporacích ZDE

Plná moc na zastoupení: ZDE