Pořadník nebydlících členů

Představenstvo družstva usnesením č. 197/26.4.2018 vzalo na vědomí aktualizovaný pořadník nebydlících členů k datu 20.4.2018