Pořadník nebydlících členů

Představenstvo družstva usnesením č. 373/2020 pořadník nebydlících členů k datu 10.3.2020 ZRUŠILO.