Pořadník nebydlících členů

Představenstvo družstva usnesením č. 290/29.4.2019 vzalo na vědomí aktualizovaný pořadník nebydlících členů k datu 24.4.2019