termín schůze zápis/výpis usnesení podkladové materiály
     


9.6.2022
pozvánka
 
Zápis 1/2022  


28.6.2021
pozvánka

 
Zápis 5/2021

 


8.6.2020
pozvánka

Zápis 4/2020
 

 

Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, na kterém uplatňují členové družstva své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů. Jednání tohoto orgánu se řídí jednacím řádem členské schůze.  Volby do představenstva se řídí volebním řádem.