Členské schůze


Termín NÁHRADNÍ členské schůze:

PONDĚLÍ 3.6.2019 v 16.00 hodin

v kanceláři družstva Wolkerova 15 Prostějov

Pozvánka a podkladové materiály - viz tabulka

termín schůze zápis/výpis usnesení podkladové materiály

3.6.2019
pozvánka - náhradní schůze
   
16.5.2019
pozvánka
zápis 3/2019 podkladové materiály  ČS 2019
31.5.2018
pozvánka - náhradní schůze
zápis 2N/2018  
14.5.2018
 
pozvánka 
zápis 2/2018
1.6.2017
pozvánka - náhradní schůze
zápis 1N/2017  
15.5.2017
pozvánka
zápis 1/2017

 

Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, na kterém uplatňují členové družstva své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů. Jednání tohoto orgánu se řídí jednacím řádem členské schůze.  Volby do představenstva se řídí volebním řádem.