termín schůze
 
zápis / výpis usnesení podkladové materiály


16.5.2024
pozvánka
 


zápis 3/2024

 


11.5.2023
pozvánka
 


zápis 2/2023

 


9.6.2022
pozvánka

 


Zápis 1/2022
 

 

 

Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, na kterém uplatňují členové družstva své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů. Jednání tohoto orgánu se řídí jednacím řádem členské schůze.  Volby do představenstva se řídí volebním řádem.