Představenstvo                            Kontrolní komise:

Jiří Pospíšil - předseda                                                       František Novotný - předseda KK

Bohdan Strnad                                                                      Mgr. Petr Antoníček

Helena Pivničková                                                                 Jaroslav Koutný

 

 

 

Termíny zasedání představenstva v I. pololetí 2020:

3. února 2020

9. března 2020

27. dubna 2020

15. června 2020