Představenstvo                            Kontrolní komise:

Jiří Pospíšil - předseda                                                       František Novotný - předseda KK

Bohdan Strnad                                                                      Mgr. Petr Antoníček

Helena Pivničková                                                                 Jaroslav Koutný

 

 

 

Termíny zasedání představenstva v I. pololetí 2019:

28. ledna 2019

25. února 2019

29. dubna 2019

17. června 2019