Představenstvo                            

Jiří Pospíšil - předseda představenstva                                                   

Bohdan Strnad  - místopředseda představenstva                                                                   

Helena Pivničková - člen představenstva