Představenstvo                            

Jiří Pospíšil - předseda představenstva                                                   

Bohdan Strnad  - místopředseda představenstva                                                                   

Helena Pivničková - člen představenstva                                                              

 

 

 

Termíny zasedání představenstva ve II. pololetí 2022:

 
pondělí 01.08.2022
pondělí 31.10.2022
pondělí 28.11.2022
pondělí 12.12.2022