Představenstvo                            Kontrolní komise:

Jiří Pospíšil - předseda                                                       František Novotný - předseda KK

Bohdan Strnad                                                                      Mgr. Petr Antoníček

Helena Pivničková                                                                 Jaroslav Koutný

 

 

 

Termíny zasedání představenstva v I. pololetí 2018:

29. ledna 2018

26. února 2018

26. dubna 2018

18. června 2018