Představenstvo                            

Jiří Pospíšil - předseda představenstva                                                   

Bohdan Strnad  - místopředseda představenstva                                                                   

Helena Pivničková - člen představenstva                                                              

 

 

 

Termíny zasedání představenstva ve II. pololetí 2021:

 
pondělí 26. 7.2021
pondělí 30. 8.2021
pondělí   1.11.2021
pondělí 20.12.2021