Představenstvo                            Kontrolní komise:

Jiří Pospíšil - předseda                                                       František Novotný - předseda KK

Bohdan Strnad                                                                      Mgr. Petr Antoníček

Helena Pivničková                                                                 Jaroslav Koutný

 

 

 

Termíny zasedání představenstva v I. pololetí 2021:

1. února 2021

1. března 2021

26. dubna 2021

17. května 2021