___________________________________________________________________________________________________________________________________

Informační deska družstva

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Termíny jednání představenstva družstva ve II. pololetí r. 2022:

01.08.2022

31.10.2022

28.11.2022

12.12.2022