___________________________________________________________________________________________________________________________________

Informační deska družstva

Termíny jednání představenstva družstva v I. pololetí r. 2021:

1. února 2021

1. března 2021

26. dubna 2021

17. kvěna 2021

 

Předpokládaný termín svolání členské schůze družstva: pondělí 28.6.2021

Čestné prohlášení kandidáta na člena představenstva