___________________________________________________________________________________________________________________________________

Informační deska družstva

Termíny jednání představenstva družstva v I. pololetí r. 2019:

28. ledna 2019

25. února 2019

29. dubna 2019

17. června 2019