___________________________________________________________________________________________________________________________________

Informační deska družstva

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Termíny jednání představenstva družstva v I. pololetí r. 2023:

 

pondělí 12.06.2023

 

Termíny jednání představenstva družstva ve II. pololetí r. 2023:

 

pondělí  7. 8. 2023

pondělí 30.10.2023

pondělí 27.11.2023

pondělí 18.12.2023