___________________________________________________________________________________________________________________________________

Informační deska družstva

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Termíny jednání představenstva družstva v I. pololetí r. 2024

 

pondělí 5.2.2024

pondělí 18.3.2024

pondělí 29.4.2024

pondělí 17.6.2024

 

Členská schůze družstva se konala 16.5.2024