___________________________________________________________________________________________________________________________________

Informační deska družstva

Termíny jednání představenstva družstva v I. pololetí r. 2020:

3. února 2020

9. března 2020

27. dubna 2020

15. června 2020