Mini

V tarifu Mini Vám nabízíme základní účetní služby potřebné pro chod domu, tj:

 

  • vedení účetnictví dle platného zákona
  • sledování salda pohledávek a úhrad
  • kontrola věcné a účetní správnosti účetních dokladů
  • předkládání měsíčních účetních výstupů o hospodaření