Služby

Profesionální přístup a Vaše spokojenost je naší hlavní prioritou. Výsledkem naší práce je spokojený zákazník, který přenechal veškerou starost o daně a účetnictví SVJ (BD) nám. Nabízíme Vám správně a bezchybně vedené účetnictví v souladu s platnou účetní a daňovou legislativou.

Naše služby nabízíme v rozsahu:    Mini

                                                    Standard

                                                    Komplex

 

Nad rámec těchto služeb nabízíme:

  • zpracování ročního vyúčtování daně zálohové
  • zpracování ročního vyúčtování daně srážkové
  • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob
  • vypracování řádné (mimořádné) účetní závěrky včetně příloh
  • odeslání  schválené účetní závěrky na rejstříkový soud k založení do Sbírky listin
  • právní pomoc při zakládání SVJ, bytových družstev
  • vypracování stanov SVJ (BD) a zajištění notáře
  • svolání ustavující schůze SVJ (BD), vyhotovení podkladů pro zápis do OR
  • vypracování prohlášení vlastníka + smluv pro převod bytů do vlastnictví
  • právní pomoc při likvidaci BD po převodu bytů do vlastnictví

 

a další služby, na kterých se strany dohodnou.