St. Manharda 9-11 Prostějov: dokumenty

 STANOVY SVJ 

PLNÁ MOC

ZMOCNĚNÍ SPOLEČNÉHO ZÁSTUPCE

 

ZÁPISY ZE SHROMÁŽDĚNÍ