ČLENSKÁ SCHŮZE DRUŽSTVA

 
 
Členská schůze našeho bytového družstva se bude konat  v úterý dne 9. listopadu 2021 v 18.00 hod.

ve společných prostorách domu

 
 
 
 
materiály k projednávaným bodům programu: