ČLENSKÁ SCHŮZE DRUŽSTVA

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
materiály k projednávaným bodům programu: