ČLENSKÁ SCHŮZE DRUŽSTVA

      
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
materiály k projednávaným bodům programu: