ČLENSKÁ SCHŮZE DRUŽSTVA

 
Představenstvo bytového družstva vás zve na členskou schůzi, která se bude konat
24.května 2022 v 18.00 hodin
 
 
Poznámka k programu:
Rozhodovat se bude podle cenové nabídky na střechu ze dne 21.3.2022
Plochá střecha:  2.161.583,- Kč
Sedlová střecha: 2.040.779,- Kč
 
Bližší informace k nabídkám poskytne předsedkyně bytového družstva paní Vichorcová - 776 712 200
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
materiály k projednávaným bodům programu: