Bytové družstvo Rumunská 1-3 - členská schůze

V pondělí dne 14. října 2019 v 18.00 hod.

se bude konat  ve společných prostorách

domu Rumunská 2663/1, Prostějov

členská schůze družstva s tímto návrhem programu

 

PROGRAM:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
  2. Volba předsedy zasedání a zapisovatele
  3. Volba členů představenstva na volební období 2019-2024
  4. Schválení smluv o výkonu funkcí členů představenstva
  5. Závěr

 

Pozvánka na schůzi ZDE

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne  13.5. 2019 v 18.00 hodin se bude konat v sušárně domu členská schůze družstva.

Pozvánka na tuto schůzi se nachází   ZDE

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dne  10.5. 2018 v 18.00 hodin se bude konat v sušárně domu členská schůze družstva.

Pozvánka na tuto schůzi se nachází   ZDE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Dne  22.5. 2017. v 18.00 hodin se bude konat v sušárně domu členská schůze družstva.

Pozvánka na tuto schůzi se nachází ZDE