Bytové družstvo Rumunská 1-3 - členská schůze

Bytové družstvo Rumunská 1-3

se sídlem Rumunská 2663/1, 796 01 Prostějov

 družstvo je zapsáno v rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka Dr 2904,

IČ: 253 45 176

 

P  O  Z  V  Á  N  K  A

 představenstvo bytového družstva si Vás dovoluje pozvat na

 

Č L E N S K O U   S C H Ů Z I

která se koná

ve středu dne 14.12.2022 v 17,30 hod

ve společných prostorách

 domu Rumunská 2663/1, Prostějov s tímto návrhem programu

 

PROGRAM:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
  2. Volba předsedy zasedání a zapisovatele
  3. Zpráva o činnosti představenstva
  4. Předání nových předpisů nájemného od ledna 2023
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
  6. Schválení návrhu na vypořádání zisku za rok 2021
  7. Závěr

                                                   za představenstvo bytového družstva

 

                              Petra Dosedělová                                        Mgr. Tomáš Hebelka

                      místopředseda představenstva                           předseda představenstva

 

 

V Prostějově dne: 5.12.2022

 

 

Přílohy: návrh stanov

 

Poznámky:

Prezence 10 minut před zahájením jednání.

Podklady k bodům (3) a (5) programu členské schůze jsou umístěny na internetových stránkách družstva www.rozvoj-sbd.cz./nástěnka pro klienty/Rumunská1-3.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva (čl. 45 odstavec 13 stanov družstva)

Pozvánka byla zveřejněna na internetových stránkách družstva dne  5.12.2022


 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne  1.12.2021 v 18.00 hodin se bude konat v sušárně domu členská schůze družstva.
POZVÁNKA NA SCHŮZI     ZDE

NÁVRH STANOV     ZDE

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 14. října 2019 v 17.30 hod.  se bude konat  ve společných prostorách  domu  členská schůze družstva 

Pozvánka na schůzi ZDE

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne  13.5. 2019 v 18.00 hodin se bude konat v sušárně domu členská schůze družstva.

Pozvánka na tuto schůzi se nachází   ZDE

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dne  10.5. 2018 v 18.00 hodin se bude konat v sušárně domu členská schůze družstva.

Pozvánka na tuto schůzi se nachází   ZDE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Dne  22.5. 2017. v 18.00 hodin se bude konat v sušárně domu členská schůze družstva.

Pozvánka na tuto schůzi se nachází ZDE