Informace o konání členských schůzí družstva

POZVÁNKA NA ČLENSKOU  SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA

která se koná

v pondělí dne 13. prosince 2021 v 17.00 hod.

v bývalém krytu CO domu Šárka č. 3236/14, Prostějov s tímto návrhem programu

 

PROGRAM:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
  2. Volba předsedy zasedání a zapisovatele
  3. Schválení návrhu stanov družstva
  4. Schválení řádné účetní závěrky za roky 2018, 2019 a 2020
  5. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
  6. Schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2019 a 2020
  7. Návrh na vybudování nové přípojky el. energie pro dům Šárka 12-14
  8. Závěr

 

MATERIÁLY K ČLENSKÉ SCHŮZI:

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členská schůze bytového družstva se bude konat

ve středu dne 1. LISTOPADU 2017

v sušárně domu Šárka 12

POZVÁNKU NA TUTO SCHŮZI NAJDETE ZDE

PODKLADOVÉ MATERIÁLY KE SCHŮZI 1.11.2017