Bytové družstvo Sídliště svobody XXI/75 - členská schůze

Členská schůze bytového družstva se bude konat

15. prosince 2021 v 17.30 hodin ve společných prostorách domu.

 

Program schůze:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
  2. Volba předsedajícího a zapisovatele, schválení programu
  3. Schválení obsahu nových stanov bytového družstva za účasti notářky JUDr. Hany Dvořákové
  4. Informace o průběhu příprav na opravy balkonů a vybudování nové střechy
  5. Závěr

 

 

Pozvánka na schůzi ZDE

Návrh nových stanov ZDE Návrh nových stanov ZDE

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Členská schůze bytového družstva se bude konat 24. června 2021 v 18.00 hodin ve společných prostorách domu.

Pozvánka na schůzi ZDE

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členská schůze bytového družstva se bude konat 25. června 2020 v 18.00 hodin ve společných prostorách domu.

Pozvánka na schůzi ZDE

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členská schůze bytového družstva se bude konat dne 3.5.2018 v 18.00 hodin ve společných prostorách domu.

Pozvánka na schůzi ZDE

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členská schůze bytového družstva se bude konat dne 12.6.2017. Pozvánku na schůzi s návrhem programu najdete ZDE:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------